Yleiset ehdot

§1 Yleisiä huomioita

 1. Myyjä tarjoaa sivuston Starling, kautta symbolista tähden omistajuutta sertifikaatin muodossa. Seuraavat ehdot pätevät kauppasuhteessa myyjän ja asiakkaan välillä.
 2. Luonnolliset henkilöt jotka tekevät sopimuksen jotain tarkoitusta varten ja toimivat oman ammattialan ulkopuolella, voidaan pitää kuluttajina näiden ehtojen merkityksessä. Luonnolliset tai oikeushenkilöt tai yhtymät joilla on oikeudellinen toimivalta, jotka tekevät sopimuksen toimiessaan omalla alallaan pidetään näiden ehtojen merkityksessä liikehenkilöinä. Niin kuluttajat kuin liikehenkilöt katsotaan kuluttajiksi näiden ehtojen laajuudessa.
 3. Yksittäiset sopimukset ovat etusijalla näissä yleisissä ehdoissa. Eriävät, poikkeavat tai muut lisäykset yleisiin ehtoihin eivät muodosta mitään osaa sopimuksesta ellei erillistä sopimusta niissä tapauksissa tehdä.
 4. Se versio yleisistä ehdoista pätee, mikä on ollut voimassa sopimuksentekohetkellä.
 5. Tämä teksti on luotu Saksan lakien säätelemänä ja ohjaamana. Se pätee niin saksan kuin englannin kielellä. Siinä tapauksessa, että epäselvyyksiä saksan ja englannin kielisten version välillä ilmenee on saksan kielinen versio on etusijalla.

§2 Suorite

 1. "Tähden nimeäminen", jonka myyjä tekee, on tähden rekisteröiminen yksityisesti toimivaan tähtirekisteriin. Tämä ei ole virallinen nimeäminen; vain "symbolinen tähden nimi", joka annetaan "nimeämällä tähti", jota ei lisätä mihinkään tieteelliseen tähtikarttaan tai katalogiin. Asiakas ei saa mitään oikeutta tähteen tai sen viralliseen nimeen tai luokitukseen. Myyjä toimittaa symbolisia nimiä (tähden nimi) tiettyihin tähtiin, jonka asiakas valitsee.
 2. Samat tähdet voidaan nimetä useaan kertaan myyjän toimesta, sillä tiedon vertailua muiden myyjien kanssa, jotka "myyvät tähtiä", ei tapahdu. Myyjä pidättää oikeuden nimetä tähtiä useassa eri tapauksessa. Myyjä ei anna mitään takuuta, että mitään tiettyä tähteä ei olisi jo "nimetty" aikaisemmin toisen myyjän toimesta tai että sitä ei nimetä tulevaisuudessa. Tästä johtuen on mahdollisuus, että tähti saatetaan "symbolisesti nimetä" useita kertoja eri tähtinimimyyjien puolesta on otettava huomioon.
 3. Suoritus, jonka asiakas ostaa tilauksellaan on tulostettua materiaalia, joka koostuu tulostetuista sivuista ja kansiosta niille.

§3 Sopimuksen synty

 1. Myyjän tarjoukset eivät ole sitovia ja voivat muuttua. Tilatut tuotteet saattavat poiketa Internetissä olevista mallituotteista näyttöteknisten syiden vuoksi. Erityisesti poikkeamia voi olla väreissä.
 2. Asiakas tekee tilauksen verkkolomakkeen kautta. Asiakkaan tilaus on sitova ilmoitus sopimuksesta hyväksyä tilata tuotteet. Myyjä vahvistaa asiakkaan tilauksen vastaanotetuksi sähköpostilla niin nopeasti kuin mahdollista. Vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ei ole sitova lupaus hyväksyä tilaus. Sopimus ei synny tilausvahvistuksella vaan silloin kun vahvistus tilauksen lähettämisestä on annettu tai tuote on toimitettu.
 3. Myyjä on oikeus hyväksyä tilauksen viiden työpäivän kuluessa. Jos myyjä toimittaa tuotteet tämän ajan sisällä niin tämä tulkitaan hyväksynnäksi. Myyjällä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilausta, esimerkiksi siinä tapauksessa, että asiakkaalla ei ole maksuluottoa.

§4 Omistusoikeus ja peruutus

 1. Myyjällä on tuotteisiin omistusoikeus kunnes täysi maksu tuotteista on suoritettu.
 2. Sopimusrikon tapahtuessa asiakkaan puolelta, erityisesti maksun epäonnistuessa tai siinä tapauksessa, että asiakas on luovuttanut väärää tietoa maksukyvystä; tai asiakkaalla on käynnissä oikeuskäsittely tai konkurssimenettely omaisuutta vastaan, on myyjällä oikeus vetäytyä kaupasta ja vaatia tuotteita palautettavaksi.

§5 Maksu

 1. Osoitettu hinta on sitova. Pakollinen arvonlisävero on sisällytetty hintaan.
 2. Lähetyskulut ovat maksettava tuotteen hinnan lisäksi. Erityinen maininta tällaisista kuluista annetaan ostotapahtuman aikana.
 3. Tiliostossa asiakas on velvoitettu maksamaan täysi hinta 14 vuorokauden sisällä.

§6 Maksuvaihtoehdot ja lähetyskulut

 1. Asiakas voi maksaa hinnan luottokortilla, pankkisiirrolla, Sofort-maksulla tai PayPalilla. Myyjä pidättää oikeuden sulkea pois yksittäisiä maksutapoja.
 2. Ostohinta lankeaa maksuun heti sopimuksen syntyessä. Lähetys tapahtuu vasta kun laskusumma on täysimääräisenä myyjän tilillä.
 3. Yhdessä Klarna Bank AB:n (julk.) kanssa (päätoimipaikan osoite Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi) tarjoamme seuraavia maksutapoja, joissa maksu tehdään suoraan Klarnalle:

  Lasku: maksuaika on 14 vuorokautta tuotteiden toimituksesta. Klarna-laskun ehdot ovat saatavilla täällä.

  Löydät lisätietoa Klarnasta täältä ja Klarnan käyttöehdot täältä. Klarna käsittelee henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.

§7 Lähetys

 1. Lähetämme EU:hun, Sveitsiin ja Norjaan.

§8 Riskin siirto

 1. Tuotteiden lähetys on ostajan vastuulla ja riski.

§9 Takuu

 1. Tuotteet saattavat poiketa vähissä määrin Internetissä esillä olevista tuotteista. Ota huomioon yleisten ehtojen pykälä §3:n lausekkeet kappaleessa 1.
 2. Myyjä ei ota mitään vakuutusta missään laillisessa mielessä asiakasta kohtaan.

§10 Vastuun rajoitus

 1. Myyjä ei ole vastuullinen velvollisuuksien rikkomisesta jotka aiheutuvat pelkästä piittaamattomuudesta, siinä merkityksessä kuin ne eivät aiheuta olennaista haittaa sopimussuhteen velvollisuuksien tai takuiden hoitoon; tai eivät aiheuta haittaa elämälle, ruumiille tai terveydelle tai aiheuta muita vaatimuksia Saksan Tuotevastuulain alaisena. Olennaiset sopimusvelvollisuudet ovat velvollisuuksia, jotka ovat tarpeellisia sopimuksen tavoitteisiin pääsemiseen.
 2. Siinä kuin myyjä on vastuullinen pelkästä piittaamattomuudesta, vastuu rajoittuu sellaiseen ilmiselvään vahinkoon, joka on sopimukselle tyypillistä.
 3. Siinä kuin kuin myyjän vastuu on poissuljettu tai rajoitettu, tällainen rajoitus tai poissulkeminen pätee myös vastuuseen lakiasiainedustajista, työntekijöistä ja myyjän edustajista.
 4. Myyjällä ei ole vastuuta tietoverkkojen, palvelimien tai tiedonkulun toiminnasta datakeskuksissa tai anna jatkuvaa takuuta verkkokaupan saatavuudesta.
 5. Myyjä on vastuullinen vain verkkokaupan ja sivuston sisällöistä. Siinä tapauksessa, että linkki vie kolmannen osapuolen sivuille, myyjällä ei ole vastuuta kolmannen osapuolen nettisivujen sisällöistä. Siinä tapauksessa, että myyjä saa tietää laittomasta sisällöstä muilla sivuilla, sen tulee sulkea pääsy sivuille välittömästi.

§11 Tietoturva

 1. Myyjä käyttää asiakkaan tietoja kuten German Data Protection Actin (Saksan Tietosuojalaki) laissa ja asetuksissa säädetään.
 2. Henkilökohtaisia tietoa käytetään vain siinä tarkoituksessa kuin sopimuksen suorittaminen sitä myyjän ja ostajan välillä vaatii, esimerkiksi laskutukseen liittyen. Lisäksi tietoa voidaan käyttää mainostarkoituksiin, markkinatutkimuksiin ja myyjän tarjouksiin.

§12 Lisäykset yleisiin ehtoihin

 1. Myyjä pidättää oikeuden lisätä yleisiä ehtoja omalla ilmoituksena, kunhan muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa, kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen. Tämä ilmoitus tehdään julkaisemalla muokatut yleiset ehdot yhdessä uuden voimaantuloajan kanssa Internetissä sijainnissa Starling.
 2. Siinä tapauksessa, että asiakas ei riitauta muutosta kahden viikon sisällä, uudet yleiset ehdot todetaan hyväksytyiksi.

§13 Viimeiset lisäykset

 1. Saksan Liittotasavallan lait pätevät, poislukien Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuksen kansainvälisestä kaupasta. Pakolliset paikalliset lakimääräykset asiakkaan kotipaikassa sinä hetkenä kun sopimus on luotu pysyvät muuttumattomina tämän lain valinnalla.
 2. Asiakkaan ollessa liikehenkilö, laillinen henkilö tai erityisasemassa lain alla, päätösvalta kaikista nousevista sopimuskiistoista käsitellään pätevässä oikeudessa myyjän rekisteröidyssä kotipaikassa, siinä tapauksessa että kiistatonta vastuutaluetta ei ole selvitetty. Joka tapauksessa myyjällä on oikeus haastaa asiakas oikeuteen hänen asuinpaikassaan tai rekisteröidyssä yrityksen kotipaikassa. Toimivalta joka perustuu yksinomaiseen perusteeseen toimivallasta jää muuttumattomaksi.
 3. Jos yksi tai useampi näistä yleisistä ehdoista tulee mitätöidyksi tai epäkäytännöllisiksi, näiden ehtojen oikeellisuus kokonaisuudessaan pysyy muuttumattomana. Mitätön tai epäkäytännöllinen ehto korvataan ehdoilla, jotka ovat niin lähellä kuin mahdollista niitä kaupallisia ja laillisia ehtoja joita osapuolet tarkoittivat alkuperäisillä ehdoilla. Tämä pätee myös kaikkiin puutteisiin sopimuksessa..